• info@doupinetwerk.nl
  • 06 102 551 71

NISBO

Date:03 nov, 2014

Client:NISBO

Url:www.nisbo.net

NISBO

NISBO (Nederlandse Bond voor Oudere Migranten)

Belangenbehartiger voor migranten in Nederland

Project bestond uit:
– Bouw, ontwerp en beheer van website
– Herontwerp van Logo

Bereik uw klanten offline en online met het Slim Adverteren van Doupi Netwerk !